23

จำนวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1

23

จำนวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2

8

จำนวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3

8

จำนวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4

© ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า 2020

Powered by Yii Framework